Kirjoittajan arkistot: Pasi

Defibrillaattorit

Salon Navigaatioseura on hankkinut jäsenistönsä turvallisuuden lisäämiseksi arvokkaat defibrillaattorit (ns. sydäniskurit). Laitteet löytyvät jo saaritukikohteista, Utterskäristä ja Glennarsista.

Halutessasi voit tukea seuraa tässä hankinnassa laittamalla tukisumman, esimerkiksi ylimääräisen saunamaksun saaritukikohdissa sijaitseviin purkkeihin…

tai

…laittamalla sopivaksi katsomasi summan seuran tilille FI40 5410 0220 2903 76, viitenumero 3913.

Kesäkuu 2021

Strömman avattava silta

Puh. 029 534 3274

Avataan sää- ja jääolosuhteiden salliessa ympäri vuoden.

1.4.–31.10. päivittäin klo 7.00–24.00
1.11-31.3. avataan vain ammattiliikenteelle ma-pe klo 8.00-16.00

Kesäkaudella (1.4.-31.10) sillan avaus tilattava 60 minuuttia ennen avausajankohtaa.
Talvikaudella (1.11.-31.3.) avaus tilattava viimeistään edellisenä arkipäivänä klo 8-16.

Strömmän virtausmittarin tiedot

Seuraa uusimpia tiedotuksia Väylä.fi sivuilla, Kanavien ja siltojen aukioloajat – Väylävirasto (vayla.fi)

Muutoksia katsastusvaatimuksissa

Hätäilmoitusvälineiden uudet katsastusvaatimukset perustuvat Rajavartiolaitoksen tekemään tutkimukseen ja sen pohjalta tehtyyn ”APUA-Veneilijän hätäilmoitusopas” -suosituksiin.

Käytännössä aikaisemmin vaaditut varusteet täyttävät jatkossakin katsastusvaatimukset, mutta nyt vene voidaan katsastaa myös ilman, että siinä on pyrotekniikkaan pohjautuvia hätäilmoitusvälineitä, edellyttäen, että veneessä on korvaavia varusteita.

Uudet vaatimukset ovat:  hätämerkinantovälineet  (PDF)

 

 

 

 

 

Glennarsiin lähestyminen

Vaarallinen kivi löytynyt Glennarsiin ajettaessa. Merikortin syvyysmerkinnän 4,3 kolmosen kohdalla vettä vain 1,5 m! Koordinaatit: 59° 57,3’P ja 22° 39,3′.

Uusin suositus Glennarsiin ajoa varten:

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/image?request=GetMap&bbox=255645,6653396,258045,6655796&scale=16000&width=600&height=600&srs=EPSG:3067&styles=normal&lang=fi&lmid=1401732278070

Oheisessa kartassa (Kansalaisen karttapaikka) on merkitty kivet paremmin kuin mitä merikartassa on. Jokaisen  tulee käyttää tätä oman harkintansa mukaan ja omalla vastuullaan, koska vielä ei ole ehditty kattavasti kartoittamaan aluetta viralliseksi ohjeeksi asti.

Lähestyminen idästä ja etelästä on haasteellista, mutta aivan mahdollista kun huomioi kartassa olevat merkinnät. Aikaisemmin ilmoitettu 4,3 m merkinnän kohdalla oleva matala on olemassa, mutta PALJON laajempi mitä on ajateltu. Koillisesta lähestyttäessä on kuitenkin aivan suora ja hyvä (syvä) reitti suoraan tontille. Reitti lähtee Rödgrundetin pohjoispuolelta ja kulkee Högholmenin ja Flakholmenin välistä. Tämä reitti on testattu kolmella purjeveneellä (syv. 1,53 – 2,00m) ja kahdella moottoriveneellä sekä Suvi pulpettiveneellä. Pienimmät syvyyslukemat ovat olleet 6,7m. Mitää havaittavaa matalaa ei ole löydetty. (Merikartassa olevaa Högholmenin itäpäässä olevaa kiveäkään ei ole löydetty…..ainakaan vielä!).

Korostetaan kuitenkin: Kaikki liikenne saaritukikohtaan suoritetaan omalla vastuulla ja virallisia merikortteja noudattaen. Koska kuitenkin on jo sattunut pohjakosketuksia merikartan tiedoilla, olemme selvitelleet turvallisinta mahdollista reittiä Glennarsiin ja tuo koillisesta tuleva em. kokemuksella vaikuttaisi hyvältä vaihtoehdolta.

Glennars koordinaatit 59º 57,15N, 22º 37,22E (lähellä).