Pätevyyskirja

Kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja

Traficom myöntää huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat muun muassa veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella.

Säännöt asettavat veneilyjärjestöille ja niiden koulutustoiminnalle tarkkoja vaatimuksia. Järjestöjen on esimerkiksi otettava käyttöön koulutuksen laatujärjestelmä, joka on arvioitava säännöllisin väliajoin. Vain laatujärjestelmää käyttävät veneilyjärjestöt voivat myöntää todistuksia, joiden perusteella saa kansainvälisen pätevyyskirjan.

Edellytykset kansainvälisen huviveneen kuljettajankirjan saamiselle

 • vähintään 18 vuoden ikä
 • kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
 • riittävä veneilyn teoriaosaaminen (YK:n Euroopan talouskomission päätöslauselman 40 mukaisesti)
 • riittävät käytännön taidot huviveneen tai -aluksen operointiin (huomioitava onko kyseessä purje- vai moottorivene)
 • passivalokuva

Hakemus lomake

https://asiointi.trafi.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/MU6211sr

Liitä hakemukseen

 • kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta
 • kopio Trafin hyväksymän veneilyjärjestön antamasta koulutustodistuksesta, josta ilmenee YK:n Euroopan talouskomission päätöslauselman No. 40 (1998) vaatimusten täyttyminen

tai

 • kopio Suomen Navigaatioliiton myöntämästä rannikkolaivurin todistuksesta. Navigaatioliiton myöntämä saaristolaivurintodistus voidaan myös hyväksyä, jos suoritat täydentävän kokeen virta-, sorto- ja vuorovesilaskelmista

tai

 • kopio Suomen Navigoinninopettajien myöntämästä Navigointi 2 -todistuksesta. Navigointi 1 -tutkinto voidaan myös hyväksyä, jos suoritat täydentävän vuorovesitutkinnon

tai

 • muu todistus vastaavasta navigoinnin teoriatason osaamisesta (hankittu vuoden 1983 kesäkuun jälkeen)

sekä

 • todistus riittävistä käytännön veneilytaidoista (todistuksesta on käytävä ilmi, ovatko taidot riittävät moottori- vai/ja purjeveneelle)
 • passivalokuva (1 kpl)

Kun haluat uusia kirjasi

Kun haluat uusia kansainvälisen huviveneneenkuljettajankirjasi, hakemuksesta on ilmettävä edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen sekä toimitettava seuraavat tiedot ja liitteet:

 • yhteystietosi
 • kopio vanhasta kirjasta
 • passikuva (1 kpl)
 • todistus terveydentilastasi (kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokorttiin vaadittavasta lääkärintodistuksesta).

On suositeltavaa, että päivität myös ensiaputaitosi.

1.1.2004 jälkeen myönnetty kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja on voimassa siihen asti kunnes täytät 70 vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. 1.7.2013 jälkeen myönnetty kirja on voimassa toistaiseksi.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja myönnetään vain 18 vuotta täyttäneelle, ja sen hinta on 150 euroa. Uusiminen tai täydennys maksaa 60 euroa.

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-kansainvalista-huviveneen-kuljettajan-patevyyskirjaa

Hakemus toimitetaan Traficomiin:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 TRAFICOM

Tiedustelut sähköpostiin: veneilypatevyydet (at) traficom.fi