Pätevyyskirja

Kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja

Trafi myöntää huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat muun muassa veneilyjärjestöjen antamien koulutustodistusten perusteella.

Säännöt asettavat veneilyjärjestöille ja niiden koulutustoiminnalle tarkkoja vaatimuksia. Järjestöjen on esimerkiksi otettava käyttöön koulutuksen laatujärjestelmä, joka on arvioitava säännöllisin väliajoin. Vain laatujärjestelmää käyttävät veneilyjärjestöt voivat myöntää todistuksia, joiden perusteella saa kansainvälisen pätevyyskirjan.

Kun haet ensimmäistä pätevyyskirjaasi

Pätevyyskirjan saamiseksi sinun on toimitettava Trafin alueelliselle valvontaryhmälle vapaamuotoinen hakemus, josta tulee selvitä seuraavat asiat:

 • nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi
 • syntymäaikasi ja syntymäpaikkasi (min. 18v)
 • haetko lupaa moottori- vai/ja purjevenettä varten (vastaava käytännön taito vaaditaan)

Hakemukseen liitettävät asiakirjat:

-kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokortin saamiseksi vaadittavasta lääkärintodistuksesta

-kopio Trafin hyväksymän veneilyjärjestön antamasta koulutustodistuksesta, josta ilmenee YK:n Euroopan talouskomission päätöslauselman No. 40 (1998) vaatimusten täyttyminen

tai

-kopio Suomen Navigaatioliiton myöntämästä rannikkolaivurin todistuksesta. Navigaatioliiton myöntämä saaristolaivurintodistus voidaan myös hyväksyä suorittamalla täydentävä koe virta-, sorto- ja vuorovesilaskelmista

tai

muu todistus vastaavasta navigoinnin teoriatason osaamisesta (hankittu vuoden 1983 kesäkuun jälkeen)

sekä

Trafin hyväksymän veneilyjärjestön koulutustodistukseen voidaan liittää myös järjestön antama vahvistus siitä, että täytät vaatimukset käytännön taidoista.

– passivalokuva (1 kpl)

Koulutustodistusta vastaavia todistuksia ovat esimerkiksi:

 • sotilasveneen      kuljettajankirja
 • venepäällikkötutkinto (SPV)
 • meripartiolaisten      kipparikurssin todistus
 • meriupseerin tutkinto
 • veneenkuljettajan koulutus      (Merisotakoulu)
 • Aboa Maren (Turku) antama      todistus
 • Maritime Centerin (Kotka)      antama todistus
 • Winnovan (Rauma) antama      todistus
 • kuljettajan pätevyyskirja      tai muu ylempi, ammattimaiseen merenkulkuun tarkoitettu, kansipäällystön      pätevyyskirja.

Jos sinulla ei ole mitään todistusta teoriaosaamisestasi, voit suorittaa tentin Trafin alueellisessa toimipisteessä. Hyväksytty tenttisuoritus rinnastetaan koulutustodistukseen. Tentin suorittaminen maksaa 130 euroa.

Trafin hyväksymän veneilyjärjestön koulutustodistukseen voidaan liittää myös järjestön antama vahvistus siitä, että täytät vaatimukset käytännön taidoista.

Jos haluat pätevyyskirjaan myös sisävesikelpoisuuden eli merkinnän ”I”, sinun on erikseen todistettava, että sinulla on riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöksistä (eli CEVNI-säännöt).

Ennen 1.1.2004 myönnetyt kansainvälisen huviveneenkuljettajan pätevyyskirjat pysyvät edelleen voimassa, mutta niiden kelpoisuutta ulkomailla ei voida taata. Vanhat pätevyyskirjat vaihdetaan uusiin ilman lisätutkintoja.

Kun haluat uusia pätevyyskirjasi

Hakemuksesta on ilmettävä edellä kohdissa 1, 2 ja 3 mainitut asiat sekä seuraavat liitteet:

 • yhteystietosi
 • kopio vanhasta      pätevyyskirjasta
 • passikuva (1 kpl)
 • todistus terveydentilastasi      (= kopio voimassa olevasta ajokortista tai ajokorttiin vaadittavasta      lääkärintodistuksesta).

On suositeltavaa, että päivität myös ensiaputaitosi!

1.1.2004 jälkeen myönnetty kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja on voimassa siihen asti kunnes täytät 70 vuotta, jonka jälkeen se on uusittava. 1.7.2013 jälkeen myönnetty kirja on voimassa toistaiseksi.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajan pätevyyskirja myönnetään vain 18 vuotta täyttäneelle ja sen hinta on 130 euroa. Uusiminen maksaa myös 130 euroa.

Lisätietoja, http://www.veneily.fi/