Käytännön koulutus

Käytännön navigoinnin kurssi

Seura järjestää kesäisin käytännön navigoinnin kurssin, jossa tavoitteena on oppia soveltamaan käytännössä maantieteellisen merenkulkuopin tietoja ja taitoja, huomioimaan muut vesilläliikkujat sekä sisäistämään hyvät merimiestavat. Viikonloppukurssilla harjoitellaan veneen käsittelyä vaativissa käytännön oloissa merellä, navigoidaan kartan ja kompassin avulla, tutustutaan elektronisiin navigaatiolaitteisiin ja käydään läpi veneen tärkeimmät toiminnot. Hyväksytystä kirjallisesta- ja käytännönkokeesta liitto kirjoittaa todistuksen joka liitetään kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjan hakemukseen.

Tutkakurssi

Alukseen asennetulla tutkalla on oltava lupa. Luvan myöntää Viestintävirasto. Luvan nimi on Aluksen radiolupa ja siihen merkitään nimetty laite. Meriteiden säännöissä asetetaan huomattavasti suurempia vaatimuksia miehistölle sellaisella aluksella jossa on tutka. Salon Navigaatioseura järjestää Suomen Navigaatioliiton ohjelman mukaisia tutkanavigointikursseja. Kurssi sisältää teoriaosuuden ja käytännön harjoittelun merellä.

Meri-VHF

VHF-radiopuhelimen hallussapitoon ja käyttöön on hankittava lupa. Laitteelle myönnettävä lupa on nimeltään Aluksen radiolupa, joka oikeuttaa käyttämään nimettyä radiopuhelinta nimetyssä aluksessa. Lupaa voi hakea vain sellainen omistaja, jolla on Rannikkolaivurin radiotodistus. Lupaa haetaan Viestintävirastolta ja siitä peritään vuotuinen maksu. Seura järjestää myös Rannikkolaivurin radiotodistus (SRC) pätevyyskursseja. Pätevyystutkinnon pitää ja todistuksen kirjoittaa Viestintävirasto.